2020

Извештај за IV квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2020 година.
Превземи

Извештај за III квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2020 година.
Превземи

Извештај за II квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2020 година.
Превземи

Извештај за I квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2020 година.
Превземи