Огласи

  • ЈАВЕН  ОГЛАС  за вработување на извршители во ЈП ̎ПАРКИНГ̎-Кавадарци на определено време од 29.11.2023 Превземи
  • ЈАВЕН  ОГЛАС  за вработување на извршители во ЈП ̎ПАРКИНГ̎-Кавадарци на неопределено време од 29.11.2023 Превземи
  • ЈАВЕН  ОГЛАС  за вработување на извршители во ЈП ̎ПАРКИНГ̎-Кавадарци од 16.11.2022 Превземи
  • ОДЛУКА за избор на кандидати по објавен јавен оглас од 16.11.2022 Превземи