2021

Извештај за IV квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2021 година.
Превземи

Извештај за III квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2021 година.
Превземи

Извештај за II квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2021 година.
Превземи

Извештај за I квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2021 година.
Превземи