2022

Извештај за III квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2022 година.
Превземи

Извештај за II квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2022 година.
Превземи

Извештај за I квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2022 година.
Превземи