Информатор

Известувањa

Известување за начинот на користење на услугите на ЈП ПАРКИНГ Кавадарци Известување за продолжување на повластена станарска паркинг карта Известување за почеток на зонско паркирање

Завршни сметки ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ

Завршна сметка ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ 2021 година. Завршна сметка ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ 2020 година. Завршна сметка ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ 2019 година. Завршна сметка ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ 2018 година.

Цени и услуги за непрописно паркирани и хаварисани возила

Подигнување и пренос на возило од депо Пајак по налог на овластено лице – 1.500,00 ден. Подигнување на возило од зелена површина, по налог на комунален инспектор и пренос на возило – 1.500,00 ден. Поставување/отстранување на маханичко средство – лисици за блокирање на возило – 1.000,00 ден. (во случај на поставување/отстранување покрај износот од 1000 …

Цени и услуги за непрописно паркирани и хаварисани возила Read More »