ГОСТИНСКА КАРТА

Гостинската карта во зоните во кои престојувате важи само за време на викенд (петок и сабота) и истата изнесува:
Зона А, Б и Ц – 300 денари
Зона Б и Ц – 200 денари
Зона Ц – 100 денари