ПАРКИРАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА ДЕПО

Цена на поставување на времени монтажни гаражи на локациите изнесува 4.000,00 ден на годишно ниво.
Димензиите на закупениот простор се 6м должина на 3м ширина.
За секое дополнително искористување на просторот корисникот треба да плати 222мкд од метар квадратен.