Годишен извештај

Завршна сметка ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ 2020 година.
Превземи
Завршна сметка ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ 2019 година.
Превземи
Завршна сметка ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ 2018 година.
Превземи