Посета на учениците од СОУ “Добри Даскалов” Кавадарци

Денес во посета на “ЈП ПАРКИНГ” Кавадарци беа учениците од II-6 година, образовен профил – екомонски смер од СОУ “Добри Даскалов” Кавадарци со нивниот професор Жанета Делова. На учениците детално им беше презентирана работата на ова претпријатие од вработените во истото и им одговараа на нивните поставени прашања поврзани со нивните наставни содржини по предметот Социјално претприемништво и општествена одговорност. Се надеваме дека и во иднина ќе им овозможуваме на учениците полесно да ја спојат теоријата со праксата.
Види ја статистиката и рекламите
Промовирај
Ми се допаѓа

Коментирај
Сподели