2022

Извештај за IV квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2022 година.
Превземи

Извештај за III квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2022 година.
Превземи

Извештај за II квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2022 година.
Превземи

Извештај за I квартал на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ за 2022 година.
Превземи